7. Sınıf Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemi

Bu konuyu bitirdikten sonra aşağıdaki soruların cevaplarını öğrenmiş olacağız. Tam sayılarla çarpma modelleme ile nasıl yapılır? Sayı doğrusu üzerinde çarpma işlemi nasıl yapılır? Aynı işaretli tam sayılarla çarpma işlemi nasıl yapılır? Zıt işaretli sayılarla çarpma işlemi nasıl yapılır? (-1) sayısı ile yapılan işlemlerde sonuç ne olur? Modelleme ile bölme işlemi nasıl yapılır? Sayı doğrusu üzerinde bölme işlemi hangi durumlarda yapılabilir? Çarpma işlemi ile bölme işleminin birbirine göre durumları nasıldır? (daha&helliip;)

5. Sınıf Örüntü Oluşturma- Sayı ve Şekil Örüntüleri

Şekil Örüntüleri ÖRNEK: Aşağıdaki noktalardan oluşan şekil örüntüsünün ilk dört adımı verilmiştir. İnceleyelim; a. Bu şekil örüntüsünün 1. adımındaki nokta sayısı ..8.. dir. b. Bu şekil örüntüsünün 3. adımındaki nokta sayısı ..12.. dir. c. Bu şekil örüntüsünün adımlarındaki noktalar ikişer ikişer artıyor. d. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki nokta sayısı ..14+2=16. dir. (daha&helliip;)

2. Sınıf Geometrik Cisimler (Yüz, Köşe, Ayrıt)

Sevgili öğrenciler, 1. sınıfta küp, prizmalar, küre ve silindir kavramlarını öğrenmiştik. Şimdi de bu cisimlerdeki yüzleri, köşe ve ayrıtları üzerinde duracağız. Hatırlayalım; Ayrıt: Geometrik cisimlerin iki düz yüzünü birbirinden ayıran çizgidir. Düz yüz yoksa ayrıtta yoktur. Köşe: Ayrıtların kesiştikleri noktadır. (daha&helliip;)

2. Sınıf Uzunlukları Ölçme

Sevgili öğrenciler uzunluklar standart ve standart olmayan ölçme birimleri ile ölçülür. Standart ölçme birimi metre ve santimetredir. Standart ölçme birimleri ile tüm ölçümlerde aynı sonuç elde edilir. Standart olmayan ölçme birimleri karış, parmak, ayak, adım ve kulaçtır. Standart olmayan ölçme birimleri ile ölçüm yapanlar farklı sonuçlar çıkarabilir. (daha&helliip;)

5. Sınıf Doğal Sayılar

Çok Büyük Sayıların Okunması Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara Doğal Sayılar denir. N = {0, 1, 2, 3, … } Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır.Oluşan bu sayı gruplarına bölük denir. Bölüklerine ayrılan doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak sayı okunur ve sonra bölüğün adı söylenir. Ancak birler basamağındaki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez. (daha&helliip;)